• شماره تماس: ۰۲۶۳۳۲۰۸۳۰۴
  • ایمیل: info@rayapark.com
  • English
icon_booking-1

این نوع از فروش صرفا برای مشتریان ویژه رایاپارک است که در گذشته از رایاپارک خرید کرده اند. در این مدل، بخشی از مبلغ ، بعنوان اعتبار خریدار می تواند تقسیط شود.

آیا شما مشتری ویژه رایاپارک هستید؟

برای اینکه بدانید مشتری ویژه رایاپارک هستید، فرم زیر را تکمیل نمایید: