• شماره تماس: ۰۲۶۳۳۲۰۸۳۰۴
 • ایمیل: info@rayapark.com
 • English
Oops...
Slider with alias new home slider not found.

Interior Expertise

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae.

Awards Winning

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae.

Free Consultation

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae.

Reasonable Price

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae.

Guaranteed Works

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae.

24 / 7 Support

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae.

سرمایه گذاری و ساخت پروژه های مسکونی و تجاری

Our commitment to quality and services ensure our clients happy. With years of experiences and continuing research, our team is ready to serve your interior design needs. We’re happy to make you feel more comfortable on your home.

Read More

مدیریت پیمان از ساخت پروژه های ساختمانی

Our commitment to quality and services ensure our clients happy. With years of experiences and continuing research, our team is ready to serve your interior design needs. We’re happy to make you feel more comfortable on your home.

Read More

ویلا سازی

Our commitment to quality and services ensure our clients happy. With years of experiences and continuing research, our team is ready to serve your interior design needs. We’re happy to make you feel more comfortable on your home.

Read More

Our Process

 • ایده اولیه طرح
 • جلسه و توافق
 • طراحی پروژه
 • اجرا و ساخت
 1. نیاز های روز جامعه
 2. بررسی طرح ها و تحولات روز معماری جهان
 3. بررسی ایده ها  و نظرات
 1. طرح موضوع و ارائه ایده ها
 2. بحث و چالش در ارتباط با موضوع جلسه
 3. جمع بندی جلسه در قالب طرح مربوط به آن
 4. انتخاب مشاور جهت طرح
 5. نیاز سنجی و طرح توجیهی من جمله اقتصاد، محیط زیست و …
 1. بررسی و ارائه مطالب فنی در ارتباط با طرح آتلیه
 2. بررسی دقیق و ارائه  گزارش توسط مشاور
 3. جمع بندی و ارجاع کار به مشاور طراح
 1. تجهیز تیم فنی و اجرای کارآمد
 2. بررسی دقیق و جلسات توجیهی اجرای طرح

0

Hours of Works

0

Projects Complete

0

Slice of Pizza

0

Cups of Coffee