• شماره تماس: ۰۲۶۳۳۲۰۸۳۰۴
 • ایمیل: info@rayapark.com
 • English

John Archi.

Licensed Interior Designer. More than 50 projects done.
Hire Me Now
profile-pic-2 profile-pic-3 profile-pic

Welcome

I am an interior designer from Brooklyn, with a strong focus in interior and furniture design. I love to get new experiences and always learn from my surroundings. I’ve done more than 50 projects. You can check it through portfolio section on this website. I looking forward to any opportunities and challenges.

My Experiences

2014 - Now

 

Chief Executive Officer

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

2012 - 2014

 

Sr. Interior Designer

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

2010 - 2012

 

Jr. Interior Designer

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

2008 - 2010

 

Interior Designer

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Work Process

 • ایده اولیه طرح
 • جلسه و توافق
 • طراحی پروژه
 • اجرا و ساخت
 1. نیاز های روز جامعه
 2. بررسی طرح ها و تحولات روز معماری جهان
 3. بررسی ایده ها  و نظرات
 1. طرح موضوع و ارائه ایده ها
 2. بحث و چالش در ارتباط با موضوع جلسه
 3. جمع بندی جلسه در قالب طرح مربوط به آن
 4. انتخاب مشاور جهت طرح
 5. نیاز سنجی و طرح توجیهی من جمله اقتصاد، محیط زیست و …
 1. بررسی و ارائه مطالب فنی در ارتباط با طرح آتلیه
 2. بررسی دقیق و ارائه  گزارش توسط مشاور
 3. جمع بندی و ارجاع کار به مشاور طراح
 1. تجهیز تیم فنی و اجرای کارآمد
 2. بررسی دقیق و جلسات توجیهی اجرای طرح

0

Hours of Works

0

Projects Complete

0

Slice of Pizza

0

Cups of Coffee

Are you ready for next project?