30
آبان

معماری سبز ، طراحی سبز، ساختمان سبز

یک ساختمان می تواند زیبا، خوش ساخت و دارای مصالح بسیار گران قیمت، با باغی سرسبز و انواع گیاهان مثمرثمر و تزیینی، اما “غیرسبز” باشد. از طرفی یک ساختمان...

مطالعه بیشتر