• شماره تماس: ۰۲۶۳۳۲۰۸۳۰۴
  • ایمیل: info@rayapark.com
  • English
unnamed

درمواردی که خریدار مالکیت ملکی را دارا می باشد و قصد فروش و تعویض ملک خود را دارد، امکان تهاتر ملک خریدار با واحدهای مجموعه رایاپارک با شرایط مشخص، مهیا می باشد. لازم به ذکر است در این نوع از فروش اولویت با مشتریانی می باشد که واحدهایی از مجموعه های قبلی رایاپارک را به واحدهایی از پروژه های دیگر تبدیل می نمایند.