• شماره تماس: ۰۲۶۳۳۲۰۸۳۰۴
 • ایمیل: info@rayapark.com
 • English

بی واسطه خانه دار شوید!

مهم نیست شما چقدر سرمایه دارید! رایاپارک با هر بودجه ای برای شما پیشنهادی دارد.

Untitled-3

فرآیند رایاپارک

 • ایده اولیه طرح
 • جلسه و توافق
 • طراحی پروژه
 • اجرا و ساخت
 1. نیاز های روز جامعه
 2. بررسی طرح ها و تحولات روز معماری جهان
 3. بررسی ایده ها  و نظرات
 1. طرح موضوع و ارائه ایده ها
 2. بحث و چالش در ارتباط با موضوع جلسه
 3. جمع بندی جلسه در قالب طرح مربوط به آن
 4. انتخاب مشاور جهت طرح
 5. نیاز سنجی و طرح توجیهی من جمله اقتصاد، محیط زیست و …
 1. بررسی و ارائه مطالب فنی در ارتباط با طرح آتلیه
 2. بررسی دقیق و ارائه  گزارش توسط مشاور
 3. جمع بندی و ارجاع کار به مشاور طراح
 1. تجهیز تیم فنی و اجرای کارآمد
 2. بررسی دقیق و جلسات توجیهی اجرای طرح